TELEDIN - loading EDI...

TELEDIN

... je nyní EDITEL CZ

Odvětví Kontakt

Aktuálně

Minulý rok byl pro nás všechny velmi náročný, ale zvládli jsme to! Úspěšně jsme dokončili řízenou fúzi našich společností, a od 1. 1. 2022 jsme EDITEL CZ s.r.o. V důsledku této fúze došlo ke konci roku k zániku společnosti TELEDIN s.r.o. s tím, že nástupnická společnost EDITEL CZ s.r.o. vstoupila do všech platných a účinných právních vztahů zanikající společnosti. Všechny smlouvy, dohody, související cenová a jiná ujednání zůstávají nadále platná a účinná bez dalších omezení či nutnosti změn. Veškeré služby elektronické komunikace jsou i nadále poskytovány bez nutnosti jakýchkoliv technických úprav na stranách našich zákazníků. Jménem EDITEL CZ s.r.o. se tedy těšíme na budoucí spolupráci a rozvoj EDI řešení u našich stávajících i nových zákazníků a partnerů.


31.12.2021

Oficiální oznámení fúze

Oficiální oznámení o fúzi společnosti TELEDIN s.r.o. jako zanikající společnosti se společností EDITEL CZ s.r.o. jako nástupnickou společností - zde.

8.11.2021

Podzimní novinky

S blížícím se koncem roku dokázaly interní týmy obou našich společností dokončit řadu dalších důležitých úkolů pro zajištění hladkého průběhu fúze. Zásadní bylo zejména zprovoznění nové billingové aplikace, která nyní již v paralelním testovacím provozu zpracovala faktury za dvě poslední uplynulá období. Náš obchodní tým osobně navštívil řadu klientů, aby je seznámil s budoucí spoluprací se skupinou EDITEL. Jsme moc rádi za velmi pozitivní zpětnou vazbu. V právní oblasti došlo k závěrečným podpisům nezbytné smluvní dokumentace stvrzující sloučení společností TELEDIN a EDITEL počínaje novým rokem 2022.

1.9.2021

Ohlédnutí za létem

Letní období jsme využili zejména k migraci páteřních částí naší IT infrastruktury do plně redundantních a zabezpečených IT-center ve Vídni v Rakousku. Další systémy s přímou vazbou na zákaznická řešení budou migrovány v průběhu podzimu. Před dokončením je rovněž centralizace našich billingových aplikací pro hladký přechod na jednotné fakturační procesy od nového roku v rámci pravidel skupiny EDITEL.

1.6.2021

Nový web

Na našem novém webu najdete užitečné informace o naší společnosti a návod pro ty, kteří hledají speciální řešení elektronické komunikace pro své odvětví.

Naše služby

Díky spojení s nadnárodní společností EDITEL jsme schopni našim zákazníkům nabídnout rozšířené portfolio produktů a služeb pro řešení všech potřeb týkajících se automatizovaného zpracování dokumentů, jejich archivaci nebo pro vylepšení interních procesů.

EDI komunikace

EDI KOMUNIKACE

Jednoduše, ekonomicky a bezpečně! Pokud mají komunikační procesy mezi společnostmi dlouhodobě úspěšně fungovat, musí být bezpečné, spolehlivé a jednoduché. Moderním a osvědčeným prostředkem je EDI (= Electronic Data Interchange), které umožňuje elektronickou výměnu obchodních dokumentů. Více o komunikaci zde.

EDI integrace

EDI INTEGRACE

Řešení pro komplexní dodavatelsko odběratelské vztahy, kde EDI je nezbytnou součástí úspěšných výrobních procesů. Čím hladší je EDI infrastruktura, tím efektivnější jsou výrobní linky. Více o integracích zde.

WebEDI

WEBEDI

Nejrychlejší způsob, jak začít komunikovat se svými partnery pomocí EDI. Pro dodavatele cesta, jak uspokojit požadavky zákazníků s minimálními náklady, pro zákazníky cesta, jak zapojit co největší počet dodavatelů do automatizovaného zpracování dokumentů. Více o řešení webEDI pro automobilový průmysl se dozvíte zde, pro ostatní oblasti pokryté EDI se dozvíte zde.

E-Fakturace

E-FAKTURACE

Elektronická forma fakturace umožňuje výrazně zjednodušit a zefektivnit proces příjmu nebo vystavení faktur. Těžit z výhod elektronického zpracování lze jak v krátkodobém, tak i v dlouhodobém horizontu. Podle mezinárodních studií je možné ušetřit několik desítek EUR za každý jednotlivý obchodní případ od zaslání objednávky až po fakturaci. O E-fakturaci podrobněji zde.

EDI archivace

E-ARCHIVACE

Dlouhodobé a bezpečné uložení elektronických dokumentů. Společnost EDITEL vyvinula špičkové řešení trustIT pro elektronickou archivaci, které je koncipováno jako univerzální úložiště pro všechny typy archivovaných dat bez ohledu na původ, datový formát nebo přítomnost elektronického podpisu. Umožňuje dlouhodobou a profesionální archivaci po zvolenou dobu, s garantovanou integritou a autenticitou vložených dat. Řešení je v souladu se všemi legislativními požadavky a předpisy, řídí se zároveň doporučeními na úrovni EU. Více o tomto produktu zde.

Business Monitoring

BUSINESS MONITORING

Soustřeďte se jen na svůj business. Business monitoring a reporting zajišťuje komplexní monitoring a kontrolu podnikových procesů, které jsou klíčové pro komunikaci vaší společnosti s obchodními partnery. Plný přehled o veškerých vyměněných obchodních dokumentech, o jejich vzájemných vazbách, správnosti obsažených informací a v neposlední řadě také o celkovém stavu jednotlivých obchodních případů. Automatizovaně lze také srovnávat obsah vyměňovaných dokumentů. Více zde.

Odvětví

V Teledinu máme více než 25 let zkušeností s implementacemi a podporou kompletních řešení pro elektronickou výměnu dat v dodavatelsko – odběratelských řetězcích v různých odvětvích. Náš profesionální tým se vyznačuje vysokou úrovní odbornosti zejména v EDI a návazných procesech v automobilovém průmyslu s hlubokou znalostí souvisejících standardů (EDIFACT, ODETTE, VDA, ANSI X12, ebXML a ostatní).

Pomáháme našim zákazníkům komunikovat s jejich obchodními partnery pomocí všech protokolů využívaných pro elektronickou výměnu dokumentů, jako např. OFTP/OFTP2, AS2 nebo prostřednictvím VAN sítí. Jako specialisté na oblast Automobilového průmyslu jsme se v 2017 stali členy nadnárodní skupiny EDITEL, kde působíme jako kompetenční centrum pro tuto oblast.

Automotive

Automobilový průmysl je, a vždy byl, hlavním motorem hospodářského růstu mnoha světových ekonomik. Toto odvětví zahrnuje mnoho oblastí podnikání, od designu, vývoje, výroby dílů a příslušenství přes marketing, logistiku až po kompletní výrobu vozidel a jejich prodej. Pro více informací o tomto odvětví klikněte zde.

Planning

Retail

Průmysl spotřebního zboží, také známý jako FMCG (rychloobrátkové spotřební zboží, z angl. fast-moving consumer goods), je jedním z nejrozvinutějších odvětví v České republice. Zahrnuje produkty, které spotřebitelé vyhledávají každý den: potraviny, hygienické potřeby, čisticí prostředky, včetně pracích prášků. Více informací o tomto odvětví je uvedeno zde.

Designing

Logistika

Logistika je jedním ze základních předpokladů pro správné fungování dodavatelského řetězce. Jejím předmětem je nejen vlastní pohyb zboží, ale též množství souvisejících dokladů, které lze plně, rychle, přesně a efektivně realizovat v elektronické podobě. EDI je proto pro logistické poskytovatele nepostradatelnou technologií. Více informací o tomto odvětví naleznete zde.

Development

Bankovnictví

Bankovnictví je velmi specifickým sektorem naší ekonomiky. Zahrnuje nejen bankovní instituce, spořitelny, pojišťovny, ale především Českou národní banku, která plní funkci centrální banky a regulátora trhu. EDI zde má své historické místo především v oblasti zajištění bezpečné komunikace s ČNB při předávání závazných účetních a statistických výkazů. Další detaily jsou k dispozici zde.

Production

Nastavit EDI s obchodním partnerem

Pomocí tohoto průvodce si můžete nechat nastavit EDI komunikaci

1.Krok

Vyberte obchodního partnera pro EDI komunikaci nebo napište jeho název

2.Krok

Vyberte typy dokumentů, které si přejete vyměňovat

Odvolávky / Forecasty
Dodací listy / ASN
Faktury / Selfbilling
3.Krok

Vyplňte prosím název Vaší firmy a Váš E-Mail

Nechte nám prosím na sebe kontakt, my už víme, co máme dělat...

 

Kontaktujte nás

... budeme rádi!

KDE NÁS NAJDETE

EDITEL CZ s.r.o.
V parku 2294/2
148 00 Praha 4
Česká Republika

ZAVOLEJTE NÁM

+420 261 009 068

Pošlete zprávu

obchod@editel.cz

Servis

Pokud potřebujete pomoci,
jsme tu pro Vás

helpdesk@editel.cz

+420 261 009 068

Nebo nám zanechte vzkaz a my Vás co nejdříve kontaktujeme